Oslobođenje: Iako ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj optimistično najavljuje izdavanje  biometrijskih pasoša u prvoj polovini godine, to se neće desiti, s obzirom da u državnom budžetu stavka za ove troškove izrade iznosi – nula maraka!

No, krenimo redom. Izdavanju prvih biometrijskih pasoša građanima BiH predstoji objava međunarodnog tendera za nabavku ovih putnih isprava, koji će se objaviti najkasnije u martu. Rok za izdavanje pasoša po mjeri standarda Evropske unije utvrdilo je Vijeće ministara krajem prošle godine, potvrdili su izvori Oslobođenja iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Muke pred ambasadama

– Trenutno se provodi tender za nabavku aparature koja će se koristiti za izradu čipova na biometrijskim pasošima pri Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (bivši CIPS), nakon čega je planirano da se raspiše i onaj za putne isprave. Ako svi pristupe ozbiljno ovom pitanju, moguće je da ispoštujemo  junski rok za izdavanje novih pasoša, istakao je naš sugovornik.

Za nabavku opreme agenciji u ovogodišnjem državnom budžetu planirano je izdavanje od 2.710.000 KM. Inače, ovo je treći rok do kojeg bi naša zemlja trebala da osigura sve preduslove za početak izdavanja biometrijskih putnih isprava. Osim Hrvatske, kojoj to liberalizacija (čitaj: ukidanje) viza nije  uvjet iz „Mape puta“ jer su njeni građani odavno oslobođeni mukotrpnog čekanja u redu pred svjetskim ambasadama, BiH je jedina zemlja zapadnog Balkana koja još nije otpočela proces izdavanja biometrijskih pasoša.

Prvi rok je bio oktobar 2008., ali je probijen zbog čekanja na usvajanje izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama koje su se kiselile u parlamentarnoj proceduri skoro pola godine.

Šta sadrži čip

Navedeno je kako novi pasoš sadrži beskontaktni elektronski memorijski element (čip). U skladu s tim uz zahtjev za izdavanje putne isprave podnosilac će biti dužan dati lične biometrijske podatke koji podrazumijevaju – sliku, otisak prsta i potpis. Pune isprave važit će pet godina, a djeci mlađoj od sedam on će se izdavati na period od tri godine.

Ni, drugi rok, mart 2009. neće biti ispoštovan upravo zbog nužnosti raspisivanja međunarodnog tendera što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj optimistično najavljuje prvu polovinu ove godine.

– Akcioni plan predviđa da se ove godine počne sa izdavanjem biometrijskih putnih isprava. Mislim da treba krenuti što prije i lično ću se zalagati da prvi biometrijski pasoš bude izdan u prvoj polovini, a ne krajem godine, naveo je Alkalaj, naglasivši kako njegovo ministarstvo stvara uslove da diplomatsko-konzularna mreža počne sa izradom biometrijskih pasoša u inostranstvu.

– Međutim postoje i druge značajne obaveze, efikasnija kontrola granice, zaštita osobnih podataka građana, kao i kontrola izdavanja osobnih dokumenata. Ispunjavanje ovih obaveza iz „Mape puta“ sigurno će nam otvoriti put ka bezviznom režimu sa Evropskom unijom, tvrdi Alkalaj.

Saznanja Oslobođenja, nažalost, ne idu u prilog ministrovom optimizmu. Uprkos navodima u izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, u budžetima Ministarstva civilnih poslova i nadležne agencije nema finansijske stavke za nabavku biometrijskih putnih isprava.

Zarada državnih institucija od izdavanja pasoša

2008.  5.500.000 KM  (BiH)      1.700.000 (inostranstvo)

2009.  7.500.000 KM  (BiH)      2.200.000 (inostranstvo)

Bez utjehe

U zakonskom aktu je navedeno kako će se u budžetu za tekuću godinu za nabavku 700.000 biometrijskih putnih isprava izdvojiti 26.739.300 KM. Naš sugovornik iz resornog ministarstva istakao je kako se sa Evropskom komisijom dogovarala mogućnost da se iz sredstva pretpristupne pomoći (IPA) fondova nabavi određeni kontingent tih putnih isprava. U budžetu državnih institucija navedena je stavaka od 8.000.000 KM iz IPA fondova, ali kada bi se cjelokupan iznos usmjerio za nabavku novih pasoša, to bi bilo dovoljno za nabavku svega nešto više od 200.000 pasoških knjižica.

Iako je zakonskim aktom predviđeno da će sadašnje putne isprave izdate do dana početka primjene njegovih odredbi važiti do roka naznačenog u pasošu to nije nikakva utjeha: sve ambasade u BiH će odmah po izdavanju novih pasoša građanima zahtijevati taj dokument za dobivanje viza. Državne institucije zaradile u prošloj su godini od izdavanja pasoša u BiH i inostranstvu 7,2 miliona KM, a ove godine ta suma će iznositi čak 9,7 miliona KM.