Oslobođenje: Ministar komunikacija i prometa BiH Božo Ljubić i direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Kemal Huseinović predstavili su danas u Sarajevu Nacrt strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u BiH.

Prema riječima ministra Ljubića, međunarodna obaveza BiH po Sporazumu iz Ženeve je uvođenje digitalne radiodifuzije do 17. juna 2015. godine. Međutim, budući da su se sve članice EU obavezale da do kraja 2011. godine u potpunosti isključe analognu radiodifuziju, ta godina je ciljna i za BiH za uvođenje digitalne radiodifuzije. Ova strategija se odnosi samo na TV, a ne i radio difuziju koja može nastaviti raditi po analognom sistemu.

Ljubić kaže da su prednosti uvođenja digitalne radiodifuzije za bh. društvo brojne. To će dovesti do kvalitetnijih i većeg broja servisa, te veće učinkovitosti frekventnog spektra (do deset programa na jednoj frekvenciji). Ministar je dalje naveo otvaranje novih tržišnih mogućnosti, promociju novih tehnologija, kao i medijski pluralizam zbog kojeg će mnoga ograničenja koja imaju i političke konotacije postati irelevantna. A krajni korisnici imat će bolji kvalitet slike i tona te interaktivnu televiziju.

Direktor RAK-a Kemal Huseinović kazao je da uvođenje digitalne radiodifuzije predstavlja veliku šansu za BiH. On smatra da imamo mlade i educirane ljude koji će dobiti priliku za nova radna mjesta i da tako grade svoju budućnost u BiH.

Predstavljajući ciljeve ove strategije, sekretar DTT foruma Emir Vajzović je kazao da ona predviđa i subvencioniranje stanovništva prilikom kupovine adekvatnog prijemnika, te njihovo informiranje kako ne bi kupili pogrešnu opremu. Naime, građani koji nemaju adekvatan TV prijemnik morat će ili kupiti novi ili nabaviti resiver za dekodiranje. Vajzović je naveo da je cijena ovih resivera u drastičnom padu, sa 300 eura na 20 do 30 eura.