Složenost procesa internih revizija, različite metodologije koje se koriste prilikom internih kontrola kao i rizici koji se javljaju u finansijskom javnom sektoru IT sistema, bile su teme seminara koji je 8. i 9. decembra ove godine održan u Varšavi, a u organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu.   

Seminar je za predstavnike javnog i privatnog sektora iz zemalja EU, ali i zemalja kandidata, bio prilika da razmjene iskustva i prošire znanja iz oblasti računovodstva, finansija i informacionih tehnologija.  

Posebna pažnja posvećena je COSO (Committee of Sponsoring Orgaizations of Treadway Commission) konceptu koji se primjenjuje u Poljskoj tokom internih revizija, te ključnim rizicima koji se javljaju u procesu revizije javnog finansijskog sektora pomoću IT sistema, odnosno prilagođenosti IT sistema obavljanju finansijske funkcije.

Učesnici seminara bili su predstavnici ministarstava finansija Bugarske i Slovačke, Ministarstva inostranih poslova Belgije, Ministarstva finansija i Odjeljenja za poreze Češke, Računovodstvenog biroa Vlade Kipra, Komisije za tržište kapitala Grčke, Službe za finansijsko istraživanje Vlade Litvanije… Seminaru je prisustvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.