Nezavisne novine: Nostrifikacija diploma visokoškolskih ustanova iz drugih zemalja u Federaciji BiH košta od 200 do 1.500 KM, a u Republici Srpskoj 300 KM.

Za razliku od RS, sistem nostrifikacije u FBiH je u potpunosti neujednačen, od institucija koje priznaju strane diplome do cijena njihovih usluga. U kantonima gdje je univerzitet integrisan diplome budu nostrificirane na nivou univerziteta, a tamo gdje nisu to rade sami fakulteti.

Na Sarajevskom i Zeničkom univerzitetu, koji su integrisani, nostrifikacija diploma košta do 1.500 KM.

Besplatno za osnovne i srednje škole

Priznavanje stranih diploma osnovnih i srednjih škola u FBiH i RS je besplatno. Diplome osnovnih i srednjih škola u RS nostrificira Ministarstvo, a u FBiH kantonalna ministarstva nauke i obrazovanja. U kantonima gdje ne postoji zakon o nostrifikaciji diploma strane diplome nostrificira federalno ministarstvo.

"Diplome srednjih i osnovnih škola Srbije i Crne Gore se najčešće nostrifikuju, a od početka godine nostrifikovano je 200 srednjoškolskih i 100 diploma osnovnih škola, dok je 67 zahtjeva u proceduri", kazali su u Ministarstvu prosvjete RS.

Ivan Čuljak, glavni federalni prosvjetni inspektor, istakao je kako je ovo ministarstvo u 2008. godini nostrificiralo više od 1.500 diploma.

"Proces priznavanja diploma traje najviše dan, ukoliko osoba koja je podnijela zahtjev ima svu potrebnu dokumentaciju. Nostrifikacija je besplatna, s tim da osoba mora platiti 35 KM takse", rekao je Čuljak, naglasivši kako je ovo ministarstvo nostrificiralo uglavnom diplome iz Srbije i Crne Gore radi nastavka školovanja u BiH.

"Za dodiplomski studij nostrifikacija košta 15 KM po predmetu. Za nostrifikaciju master diplome potrebno je 1.000 KM, a doktorske 1.500 KM", kazali su na ovim univerzitetima.

Na oba univerziteta uglavnom su nostrificirali diplome iz zemalja bivše Jugoslavije i EU i to u svrhu zaposlenja ili nastavka školovanja. Tokom 2008. godine na Univerzitetu u Sarajevu je nostrificirano više od 150 inostranih diploma, a na zeničkom oko 30 diploma.

Jasmina Berbić s Tuzlanskog univerziteta objašnjava kako inostrane diplome na ovom univerzitetu nostrificiraju fakulteti i da se cijena kreće od 400 do 500 KM, ovisno od vrste diplome. Kaže kako su diplome bile uglavnom iz zemalja EU i u svrhu zaposlenja. Slična situacija je i na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Inostrane diplome, kaže generalni sekretar ovog univerziteta Zoran Kazazić, nostrificiraju fakulteti i cijena se kreće od 200 do 600 KM.

"Ako je neko tražio nostrifikaciju diplome fakulteta koji ne postoji na našem univerzitetu onda diplomu nostrificira Interdisciplinarna komisija Univerziteta. I ovo priznavanje košta 1.200 KM", dodaje Kazazić.

Jelena Starčević, sekretar Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja RS, ističe da je u ovoj godini nostrifikovano 414 diploma visokoškolskih ustanova. Kaže kako se na nostrifikaciju diploma čeka najviše mjesec, a najčešće se nostrifikuju diplome bh. studenata koji su studij završili u Srbiji.