U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske, u Zagrebu će 17. i 18. novembra biti održana Regionalna konferencija o evropskim integracijama.

Konferencija će biti fokusirana na pozitivne uticaje razmjene iskustava zemalja jugoistočne Evrope i njihova pojedinačna dostignuća u pogledu integracije u Evropsku uniju. Predstavnici vladinih i nevladinih struktura BiH, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Srbije će u radnim grupama, između ostalog, diskutovati o implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Instrumentu predpristupne pomoći (IPA), te temama iz oblasti pravosuđa i sigurnosti, u regionalnom kontekstu.

Delegaciju BiH na konferenciji će činiti predstavnici Direkcije za evropske integracije, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva finansija i trezora, Ministarstva pravde, Ministarstva sigurnosti, kooridnatori za evropske integracije i koordinatori za pomoć Evropske unije iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH, Centra civilnih inicijativa i Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS).

Konferencija će biti organizovana u saradnji sa njemačkom Asocijacijom za tehničku pomoć (GTZ).