Vijeće ministara BiH na sjednici zakazanoj za 13.11.2008. godine će, uz ostalo, razmatrati Kvartalni izvještaj o napretku praćenja provedbe Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za period od 1.07. do 30.09.2008. godine.

U izvještaju je konstatiran napredak u implementaciji mjera iz AP1 po reformskim oblastima i iznosi 28,49%.

Pred ministrima će se naći i Kvartalni izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period od 1.07. do 30.09.2008. godine.