Vijeće ministara BiH na sjednici zakazanoj za 13.11.2008. godine će, uz ostalo, razmatrati Kvartalno izvješće o napretku praćenja provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za period od 1.07. do 30.09.2008. godine.

U izvješću je konstatiran napredak u implementiranju mjera iz AP1 po reformskim oblastima i iznosi 28,49%.

Pred ministrima će se naći i Kvartalno izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period od 1.07. do 30.09.2008.g.