Савјет министара БиХ на сједници заказаној за 13.11.2008. године ће, уз остало, разматрати Квартални извјештај о напретку праћења провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за период од 1.07. до 30.09.2008. године.

У извјештају је констатован напредак у имплементацији мјера из АП1 по реформским областима и износи 28,49%.

Пред министрима ће се наћи и Квартални извјештај о раду Канцелације координатора за реформу јавне управе за период од 1.07. до 30.09.2008. године.