Nezavisne novine: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH još nije razmatrao mogućnost ukidanja PDV-a na sredstva iz pretpristupne pomoći EU našoj zemlji.

Ukidanje PDV-a na odobrenu pomoć zatražila je Evropska komisija, koja je zaustavila realizaciju projekata za BiH vrijednih gotovo 50 miliona eura.

"Okvirnim sporazumom između BiH i EK o pretpristupnoj pomoći precizirano je da će vlasti BiH ukinuti PDV na ova sredstva ili omogućiti njegov povrat", kaže Zara Halilović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za evropske integracije BiH za koordinaciju pomoći EU.

Ističe da je Evropska komisija, nezadovoljna dosadašnjom realizacijom dogovora o povratu poreza na dodatnu vrijednost, zatražila ukidanje obaveza plaćanja PDV-a.

"Zbog toga je zaustavila tendersku proceduru za projekte iz IPSA za 2007. godinu u vrijednosti od skoro 50 miliona eura", objašnjava Halilovićeva.

Zakonom o indirektnom oporezivanju u BiH precizirano je da donatori plaćaju porez na donacije. Istim je zakonom donatorima omogućen povrat plaćenog PDV-a ali nakon što Uprava za indirektno oporezivanje i Ministarstvo vanjskih poslova BiH utvrde da donator ima pravo na povrat PDV-a.

"Procedura povrata PDV-a na donacije je dosta komplicirana. To smo uvidjeli od samog početka primjene zakona i prvi put kada zakon bude mijenjan Uprava za indirektno oporezivanje BiH predložit će oslobađanje donacija od obaveze plaćanja PDV-a. Dosad Upravni odbor UIO nije razmatrao izmjene zakona u ovom dijelu, a kada će se to desiti zaista ne mogu kazati", rekao je Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Podsjeća da izmjene zakona mogu inicirati Upravni odbor Uprave, Vijeće ministara i parlament BiH.