Dnevni avaz: PALE – Strateške planove opština u BiH treba unificirati, što će omogućiti da lokalne zajednice budu partneri na putu ka EU, izjavio je Radomir Kezunović, predsjednik Saveza opština i gradova RS.

Na Jahorini su se juče sastali predstavnici saveza opština i gradova RS, FBiH i međunarodnih institucija da bi analizirali  mogućnosti izrade strateškog plana lokalnih zajednica u BiH, koji dosada nije bio standardizovan.

„Napravljen je projekat  koji će unificirat strateške planove po opštinama, s ciljem da lokalne zajednice dovedemo u situaciju da budu partneri na putu ka EU“, rekao je Kezunović.

On je objasnio da će radna grupa, sačinjena od domaćih i stranih eksperata, sa lokalnim zajednicama predložiti izmjene određenih zakonskih rješenja u pogledu planiranja koje će omogućiti unifikaciju standarda u svim opštinama.

Paralelno s ovim održan je i konsultativni sastanak sa donatorima i predstavnicima zemalja EU i međunarodnih organizacija koje pružaju podršku razvoju lokalne samouprave u BiH.