“Mjerenje učinka i njegovo povezivanje sa sistemom indikatora je integralni dio kvaliteta i efikasnosti savremenog procesa donošenja politika djelovanja (policy making process). Iskustva razvijenih zemalja pokazuju koliko je proces mjerenja učinka, naročito u oblasti budžetiranja, bitan za efikasnost i efektivnost rada javne uprave“ – jedan je od zaključaka ovogodišnjeg Instituta o javnoj upravi.

Međunarodni ljetni institut o javnoj upravi, pod nazivom „Mjerenje učinka u javnoj upravi“, održan je u periodu 24-29. avgust u Tukumsu, republika Latvija. U organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade republike Latvije (State Chancellery) i latvijske Škole za javnu upravu, Institut je koncipiran kao intenzivni kurs sa ciljem pružanja praktičnih i teoretskih znanja polaznicima. Ovogodišnji Institut, četvrti po redu, bio je usmjeren ka jačanju strateškog planiranja i kapaciteta za mjerenje učinka državnih službenika, a sve s ciljem unaprijeđenja efikasnosti i profesionalizma u javnoj upravi.

"Problemi u javnoj upravi i svakodnevnom radu državnih službenika u svakoj zemlji su isti. Nezavisno od kulture, tradicije, administrativnog uređenja, svaka država i njena uprava se suočavaju sa poteškoćamna i izazovima, naročito u pogledu finansiranja i budžetske politike. Stoga sistem mjerenja učinka i budžetiranja na osnovu učinka, zasnovan na sistemu indikatora, predstavlja izuzetno važan alat za prevazilaženje tih problema u savremenim administracijama", istaknuto je na radnim sesijama. Sistem indikatora stvara dobru osnovu za praćenje napretka i uspjeha u izvršenju politika djelovanja, finansiranju rada institucija, kao i učinka zaposlenih. U okviru radnih sesija prezentovani su teoretski koncepti iz ove oblasti, kao i primjeri njihove primjene u praksi.

Također, na studijima slučaja iz Sjedinjenih Američkih Država, Irske, Holandije, Fancuske, Latvije, Finske, polaznicima su predočeni primjeri dobre prakse i iskustava u primjeni mjerenja učinka, kao i problemi na koje se nailazi u svakodnevnom radu javne uprave.

 Ovaj događaj predstavljao je priliku za uspostavljanje saradnje i razmjenu znanja i iskustava učesnika. Također je i pokušaj inicijative povezivanja različitih evropskih administrativnih sistema i tradicija, a sve s ciljem promocije modernih standarda uprave i unaprijeđenja njenog funkcionisanja. U svjetlu te inicijative povezivanja i prekogranične razmjene iskustava, na ovogodišnjem Institutu učestvovali su predstavnici 10 država – Latvije, Litvanije, Moldavije, Gruzije, Ukrajine, Poljske, Rumunije, Irske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine bio je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i tom prilikom je prezentovana naša država kroz prizmu reforme javne uprave i najnovijih događanja na tom polju. Prezentaciju možete pogledati ovdje.

Ciljna grupa ovog instituta bili su mladi menadžeri srednjeg i višeg nivoa, zaposleni u javnoj upravi, kao i eksperti za planiranje i donošenje politika djelovanja iz nevladinog sektora i ministarstava zemalja članica Evropske Unije i potencijalnih kandidata. Zamišljen kao sredstvo za unaprijeđenje znanja polaznika – državnih službenika i omogućavanje primjene stečenih znanja u praksi, Institut je obuhvatio neke od sljedećih tema:

  • Religija mjerenja – zašto i kako mjerimo napredak;
  • Sistem indikatora učinka;
  • Veza upravljanja učinkom i procesa donošenja politika djelovanja;
  • Razlikovanje inputa, autputa, rezultata i efekata;
  • Mjerenje napretka i efikasnosti u javnoj upravi.

Institut je od učesnika ocijenjen kao izuzetno uspješan i koristan, te je istaknuto da će mnoga od stečenih znaja itekako biti primjenjiva u budućem radu. Za narednu godinu najavljen je 5. institut, koji će se ponovo baviti javnom upravom, sa fokusom na neku drugu problematiku.

Više informacija o ovom događaju možete pronaći na web stranici Ljetnog instituta www.summerinstitute.eu