“Мјерење учинка и његово повезивање са системом индикатора је интегрални дио квалитета и ефикасности савременог процеса доношења политика дјеловања (policy making process). Искуства развијених земаља показују колико је процес мјерења учинка, нарочито у области буџетирања, битан за ефикасност и ефективност рада јавне управе" – један је од закључака овогодишњег Института о јавној управи.

Међународни љетни институт о јавној управи, под називом "Мјерење учинка у јавној управи", одржан је у периоду 24-29. август у Тукумсу, република Летонија. У организацији Генералног секретаријата Владе републике Летоније (State Chancellery) и летонске Школе за јавну управу, Институт је конципиран као интензивни курс са циљем пружања практичних и теоретских знања полазницима. Овогодишњи Институт, четврти по реду, био је усмјерен ка јачању стратешког планирања и капацитета за мјерење учинка државних службеника, а све с циљем унапређења ефикасности и професионализма у јавној управи.

"Проблеми у јавној управи и свакодневном раду државних службеника у свакој земљи су исти. Независно од културе, традиције, административног уређења, свака држава и њена управа се суочавају са потешкоћамна и изазовима, нарочито у погледу финансирања и буџетске политике. Стога систем мјерења учинка и буџетирања на основу учинка, заснован на систему индикатора, представља изузетно важан алат за превазилажење тих проблема у савременим администрацијама", истакнуто је на радним сесијама. Систем индикатора ствара добру основу за праћење напретка и успјеха у извршењу политика дјеловања, финансирању рада институција, као и учинка запослених. У оквиру радних сесија презентовани су теоретски концепти из ове области, као и примјери њихове примјене у пракси.

Такође, на студијима случаја из Сједињених Америчких Држава, Ирске, Холандије, Фанцуске, Летоније, Финске, полазницима су предочени примјери добре праксе и искустава у примјени мјерења учинка, као и проблеми на које се наилази у свакодневном раду јавне управе.

Овај догађај представљао је прилику за успостављање сарадње и размјену знања и искустава учесника. Такође је и покушај иницијативе повезивања различитих европских административних система и традиција, а све с циљем промоције модерних стандарда управе и унапређења њеног функционисања. У свјетлу те иницијативе повезивања и прекограничне размјене искустава, на овогодишњем Институту учествовали су представници 10 држава – Летоније, Литваније, Молдавије, Грузије, Украјине, Пољске, Румуније, Ирске, Македоније и Босне и Херцеговине. Једини представник Босне и Херцеговине био је из Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ и том приликом је презентована наша држава кроз призму реформе јавне управе и најновијих догађања на том пољу. Презентацију можете погледати овдје .

Циљна група овог института били су млади менаџери средњег и вишег нивоа, запослени у јавној управи, као и експерти за планирање и доношење политика дјеловања из невладиног сектора и министарстава земаља чланица Европске Уније и потенцијалних кандидата. Замишљен као средство за унапређење знања полазника – државних службеника и омогућавање примјене стечених знања у пракси, Институт је обухватио неке од сљедећих тема:

  • религија мјерења – зашто и како мјеримо напредак
  • систем индикатора учинка
  • веза управљања учинком и процеса доношења политика дјеловања
  • разликовање инпута, аутпута, резултата и ефеката
  • мјерење напретка и ефикасности у јавној управи.

Институт је од учесника оцијењен као изузетно успјешан и користан, те је истакнуто да ће многа од стечених знаја итекако бити примјењива у будућем раду. За наредну годину најављен је 5. институт, који ће се поново бавити јавном управом, са фокусом на неку другу проблематику.

Више информација о овом догађају можете пронаћи на web страници Љетног института www.summerinstitute.eu