FENA: SARAJEVO – Bosna i Hercegovina nema alternativu ulasku u Evropsku uniju i treba udružiti napore da bismo do tog cilja stigli što prije, generalni je stav poslanika oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH).

Na današnjoj zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu u toku koje su prezentirane aktivnosti Vijeća ministara BiH u procesu ispunjavanja obaveza iz Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) BiH s EU kao i obaveze BiH u ovom procesu, poslanici su pohvalili dosadašnji rad Vijeća ministara BiH i Direkcije za evropske integracije.

U diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacije, poslanici su, između ostalog, govorili o neophodnosti kreiranja pozitivne političke atmosfere na svim nivoima vlasti te konkretnog i produktivnog rada u procesu pridruživanja EU.

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Mladen Ivanić poručio je poslanicima da je vrijeme da ujedine snage i usmjere rad i aktivnosti na ulazak BiH u EU.

"Moramo ostaviti po strani sve unutrašnje, političke sukobe", apelirao je Ivanić.

Poslanik Sefer Halilović podsjetio je na upozorenje Centara civilnih inicijativa (CCI) da će ulazak BiH u EU, ovim tempom rada i s problemima usaglašavanja različitih političkih faktora u zemlji, biti ostvaren tek za 117 godina.

Dodao je da smatra da građani BiH, kojih se najviše i tiče proces integracije BiH u EU, nisu dovoljno informirani o ovom pitanju te predložio da se osiguraju direktni televizijski prijenosi sjednica oba doma PSBiH.

Pitanje ulaska BiH u EU ne treba dijeliti na poziciju i opoziciju, stav je poslanika Šefika Džaferovića.

"U ovom projektu svi moramo biti pozicija", poručio je Džaferović.

Nakon višesatne diskusije, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić je, u završnoj riječi, dao nekoliko odgovora na nedoumice i pitanja koja su postavljena u toku zajedničke sjednice.

"Vijeće ministara BiH i ja smo u potpunosti opredijeljeni za evropske vrijednosti i za EU i svi mi moramo promovirati te vrijednosti. Jasno je da imamo određenih problema, ali smatram da timovi koji aktivno rade na ispunjavanju obaveza iz potpisanih sporazuma s EU odlično obavljaju svoj posao", istakao je Špirić.

Špirić je pozvao Parlamentarnu skupštinu BiH da, "ukoliko smatra da ne rade kako treba, promijene ovaj sastav Vijeća ministara BiH".

Poslanici oba doma državnog parlamenta su na kraju današnjeg zasjedanja donijeli odluku da će nekoliko zaključaka koji su predloženi u toku sjednice biti upućeni Zajedničkoj komisiji za evropske integracije te će se o njima izjašnjavati na narednoj sjednici Doma naroda i Predstavničkom domu PSBiH.