Četvrta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 23. jula u Brčkom. Razmatrani su projektni prijedlozi i zadaci iz oblasti upravno odlučivanje i informacione tehnologije "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH", "Izrada i uspostava okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" i "One stop shop" – pilot projekat za Brčko distrikt, te projektni prijedlozi "Informacioni sistem upravljanja budžetom" i "Strateško komuniciranje" iz oblasti javne finansije i institucionalna komunikacija.

Cilj projekta iz oblasti upravnog odlučivanja je uspostavljanje kvalitetnije, efikasnije i jednostavnije prakse upravnog odlučivanja orijentisane prema korisnicima usluga, u skladu sa modernim evropskim standardima, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekat izrade okvira interoperabilnosti definiše arhitektonske temelje za razvoj i povezivanje sadašnjih i budućih softverskih komponenti, koje će se razviti u okviru i za javnu upravu, kao što su razni registri, usluge za krajnje korisnike i podržavanje horizontalnih sistema uprave. Pilot projekat "One stop shop" podrazumijeva izgradnju i uspostavljanje infrastrukture potrebne za stabilno i efikasno funkcionisanje elektronske uprave u Brčko distriktu BiH, odnosno pružanje usluga uprave elektronskim putem. Cilj projekta iz oblasti javnih finansija je povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom pomoću kreiranja i implementacije modernog informacionog sistema upravljanja budžetom (BMIS), dok projekt "Strateško komuniciranje" iz oblasti institucionalna komunikacija treba da rezultira komunikacijskim strategijama i akcionim planovima sva četiri centra izvršne vlasti u BiH, kao i sveobuhvatnim istraživanjem javnog mnijenja o komunikacijskim kapacitetima i praksama ovih centara.

       Foto galerija       

 

Navedeni projektni prijedlozi i zadaci dobili su saglasnost prisutnih članova UO, a za ulazak u narednu fazu projektnog ciklusa potrebno je i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu mogli prisustvovati sjednici.

UO je usvojio informaciju Komisije za nabavke Ureda koordinatora za reformu javne uprave o okončanju faze predkvalifikacije u postupku javnih nabavki konsultantskih usluga za projekte "Uspostava mreže info polica" i "Obuka službenika za informisanje".

Diskusija o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave i projektnog prijedloga "Finansiranje publikovanja časopisa Moderna uprava" odgođena je za narednu sjednicu UO, čije je održavanje planirano za septembar.