Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa održan je 21. jula 2008. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Na sastanku je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa i izabran Predsjedavajući Nadzornog tima.  

U skladu sa usvojenim dnevnim redom učesnici sastanka su razmatrali aktuelni projektni prijelog iz ove reformske oblasti: "Unaprijeđenje pravila i procedura za izradu zakonskih i drugih propisa u BiH" i mogućnosti nadogradnje već postojećeg i djelimično implementiranog projekta "Baza podataka zakonskih propisa". S obzirom da su članovi i zamjenici članova Nadzornog tima izrazili visok nivo zainteresovanosti za navedene projekte, Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Nadzornim timom će u narednom periodu intezivnije raditi na razvoju i otpočinjanju implementacije navedenih projekata.

Učesnici sastanka su razgovarali i o stanju u predmetnoj oblasti, prioritetnim mjerama za realizaciju iz Akcionog plana 1, te su dogovorene aktivnosti i preuzete obaveze koje će biti realizovane u narednom periodu.