Nezavisne novine: SARAJEVO – U BiH još nije formirano stručno tijelo za analizu potreba tržišta rada kako bi obrazovni sistem bio usklađen sa tim potrebama, ali ni Agencija za osiguranje kvaliteta obrazovanja koja treba da formira to tijelo, upozoravaju iz Ministarstva obrazovanja i Parlamenta FBiH.

"Na fakultetima trenutno imamo oko 65.000 studenata, ali kakva korist od njihovog obrazovanja ako sa fakulteta izlaze sa zvanjem koje je nepotrebno na tržištu rada? Mi moramo znati koliko kojih kadrova treba u kojoj oblasti i na osnovu toga kreirati visoko obrazovanje, a ne da se mladi školuju i nakon fakulteta ne znaju šta će sa sobom, ili odlaze u inostranstvo", kaže Mira Ljubijankić, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH. Napominje i da to tijelo treba uspostaviti Agencija za osiguranje kvaliteta u obrazovanju u BiH, koja takođe još nije uspostavljena.

Ministar rada FBiH Perica Jelečević smatra da je sistem u BiH katastrofalan i da nema koordinacije između politika rada, razvoja i obrazovanja.

"Mladi izlaze sa fakulteta ili iz srednjih škola sa zvanjima koja nikome u BiH nisu potrebna i onda odlaze van zemlje, a to pokazuje da su nam postojeće institucije nezrele i neizgrađene", kaže Jelečević i upozorava da se veliki broj privatnih fakuleta pretvorio u biznis bez ikakve kontrole kvaliteta. Upozorava da je, primjera radi, samo u oblasti zdravstva veliki broj medicinskih sestara bez posla, da u unutrašnjosti FBiH nedostaje ljekara, dok ih u Sarajevu ima i na berzi rada. Nedavno je i ministar zdravstva FBiH Safet Omerović upozorio da obrazovanje ne prati potrebe života.

Glavni inspektor za obrazovanje u FBiH Ivan Čuljak upozorava da u FBiH postoji 96 fakulteta i da se ne zna da li se u svim tim fakultetima provode zakoni jer njihov rad nadziru kantoni koji im daju i dozvole za rad.

BiH i bez komiteta za visoko obrazovanje

Analize potreba tržišta rada i usklađivanje obrazovanja s njima u zemljama Evrope prate bolonjski komiteti ili komiteti za visoko obrazovanje, u kojima učestvuju socijalni partneri koje osniva država, kaže Esma Hadžagić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH.

"Nismo osnovali taj komitet jer nismo dobili saglasnost svih obrazovnih vlasti u BiH", kaže Hadžagićeva. Napominje da je v.d. direktora Agencije za osiguranje kvaliteta u obrazovanju imenovan prije mjesec, a prijedlog članova UO Agencije upućen Vijeću ministara, koji treba da ga proslijedi parlamentu BiH na potvrdu imenovanja.