RTRS (SRNA)- SARAJEVO: Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić izrazio je uvjerenje da će BiH već 2011. godine dospjeti na "bijelu šengensku listu", odnosno da će njeni građani moći da putuju po Evropi bez viza.

On je danas u Sarajevu, na promociji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, rekao da BiH ima ljude i institucionalne kapacitete koji mogu odgovoriti svim obavezama neophodnim za provođenje Sporazuma sa EU

Špirić je dodao da je evropski put BiH vlasništvo svih građana i institucija na svim nivoima vlasti u zemlji i da se tu ne smije pokazati ni najmanja uskogrudost.

On je rekao da provođenje Sporazuma sa EU "nije jednosmjerna nego dvosmjerna ulica kojom BiH ide ka Evropi".

Prema njegovim riječima, potrebno je da BiH postigne svoju unutrašnju stabilnost kako bi što prije i efikasnije obezbijedila nova radna mjesta, veće plate i penzije, bolju socijalnu zaštitu svojih građana i njihov solidan životni standard, odnosno sve pogodnosti koje danas uživaju građani evropskih država.

"Mi moramo evropske standarde da prevedemo u vlasništvo građana i institucija BiH", rekao je Špirić.

On je naglasio da Savjet ministara BiH ima aktivan pristup realizaciji Sporazuma sa EU i dodao da će mjesečno biti organizovane tematske sjednice kako bi BiH što spremnije dočekala prvu posjetu Monitoring tima Evropske komisije, koji dolazi u novembru ove godine radi izvještaja o napretku BiH.

Špirić je naglasio i veliku ulogu Parlamentarne skupštine BiH i entitetskih parlamenata u procesu donošenja i usklađivanja zakona sa zakonodavstvom EU.

On je konstatovao da će u tom procesu neophodno doći i do reforme Ustava BiH, ali da sve izmjene tog dokumenta moraju uvažavati Dejtonski i Vašingtonski sporazum.

Prema Programu promocije, prisutne u velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH trebalo je da pozdravi i šef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas, ali on nije došao.

Promocija Sporazuma sa EU nastavljena je radnom konferencijom pod nazivom "Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju".

Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić prezentovao je Sporazum sa EU, uključujući i dokument Neposredni zadaci organa uprave.

On je naglasio da BiH "nije dobila" nego zasluženo i vrijednim radom postigla ovaj sporazum. "To je zaslužena nagrada za marljiv i predan rad institucija BiH, ali i za podršku njenih građana i međunarodne zajednice, posebno zemalja članica EU", rekao je Topčagić.

On je istakao opšte principe Sporazuma, a to su politički dijalog, regionalna saradnja i slobodno kretanje roba.

O Reformi javne uprave u kontekstu Sporazuma govorila je koordinator za reformu javne uprave Nevenka Savić.

Institucije za provođenje Sporazuma sa EU i administrativni kapaciteti za njegovo provođenje bila je tema o kojoj je govorio ekspert Klaudijus Maniokas, dok je pomoćnik direktora Direkcije za evropske integracije Darija Ramljak prezentovala temu "BiH i EU – perspektive i izazovi".

Ovom skupu, na kome je učesnicima podijeljen Sporazum sa EU na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, prisustvovali su članovi Savjeta ministara BiH, državni službenici BiH i entiteta, koordinatori za evropske integracije, članovi radnih grupa za harmonizaciju pravnog sistema, viši državni službenici za upravljanje programima pomoći i članovi nadzornih timova za reformu javne uprave.

Prisutni su bili i članovi Koordinacije za osiguranje kvaliteta, predstavnici poreske uprave entiteta, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, Regulatorne agencije za komunikacije, Agencije za promociju stranih investicija, Delegacije Evropske komisije u BiH, OHR-a, ambasadori zemalja članica EU, kao i ambasadori zemalja Procesa stabilizacije i pridruživanja, te međunarodnih organizacija.