biznis.ba: S ciljem jačanja kapaciteta za fiskalno upravljanje, EU projekt za fiskalnu podršku BiH (EUFPS) ove je sedmice u Sarajevu organizirao petodnevnu obuku za osoblje odjeljenja za makroekonomsku analizu Ministarstva finansija i trezora BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Centralne banke BiH, ministarstava finansija FBiH i Republike Srpske, te Uprave za prihode Brčko Distrikta

– Cilj nam je ojačati njihove kapacitete za razvoj modela i prognoza, a edukacija je obuhvatila E-views softver i ekonometriju, kazao je za Fenu Ben Gardiner, direktor kompanije Cambridge Econometrics, jedne od vodećih kompanija u toj oblasti u svijetu, koja je radila i na pripremi najvećih ekonomskih prognoza u Velikoj Britaniji.

Naglasio je kako se, nakon uspjeha u Velikoj Britaniji, rad njegove kompanije proširio i na industrijske i regionalne prognoze za Evropu, odnosno analize u oblasti energije, ekonomije i okoliša, te najavio da će seminar identičan upravo okončanom u Sarajevu, biti održan i u Banjoj Luci od 2. do 6. juna.

-Obuka za korištenje ekonometrijskih metoda za analize biznisa i politike ojačat će makroekonomsko i fiskalno upravljanje, te će poslati poruku potencijalnim investitorima da je zemlja spremna za vođenje dobre, koherentne i stabilno orijentirane ekonomske politike, rekao je Gardiner.

Istakao je, da u kontekstu ekonomske analize, BiH mora, prvenstveno, sagledati prošlost kako bi mogla planirati budućnost.

– Ovdje ima puno promjena i najvažnije ih je razumjeti, a mi upravo zato i organiziramo ove kurseve, rekao je Gardiner i napomenuo da su kursevi, odnosno obuke za BiH posebno i isplanirane s obzirom na to promjene.

EUFPS projekt je, inače, projekt koji nastoji pomoći BiH u formulisanju makroekonomske pozicije i fiskalne politike, što će, prema ocjeni eksperata, svakako doprinijeti napretku u procesu stabilizacije i pridruživanja i jačanju institucionalnog razvoja, kao i ekonomskom rastu u državi.