Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je u utorak u Sarajevu Godišnji izvještaj o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Izvještaj navodi da je ukupna realizacija Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH 18,43 posto, te daje detaljne podatke o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Riječ je o prvom zvaničnom izvještaju o napretku neke reforme u BiH koju je izradio Ured koordinatora, a Vijeće ministara BiH usvojilo 27. marta 2008. godine.

Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave je naglasila da je Strategija reforme javne uprave jedina strategija u BiH koja ima sistem praćenja provedbe. U cjelokupan proces praćenja progresa uključeni su svi upravni nivoi kroz entitetske i koordinatora za reformu javne uprave distrikta Brčko, te nadzorne timove imenovane od Vijeća ministara BiH, vlada RS, FBiH i Brčko distrikta BiH.

Foto galerija

 

Izvještajem su prvi put objavljeni zvanični i verifikovani procenti realizacije reforme javne uprave po upravnim nivoima i reformskim oblastima. Iza svih podataka stoji dokumentaciona osnova koja im daje dimenziju vjerodostojnosti i provjerljivosti. Izvještaj sadrži i tabelarni prikaz sa procentima realizacije u svakoj pojedinačnoj mjeri Akcionog plana 1, a odnosi se na period 01. januar – 31. decembar 2007. godine i početak je redovnog analiziranja i izvještavanja o napretku u reformi javne uprave u BiH.