Nezavisne novine: SARAJEVO – Poreska uprava FBiH  je tokom 2007.godine utvrdila da su poreski obveznici utajili 229 miliona KM poreza,  a u 2008. godinu je ušla sa ukupno utvrđenim poreskim dugovima u iznosu od 926 miliona KM, stoji u izvještaju o radu PU FBiH u prošloj godini koji je u ponedjeljak usvojila Vlada FBiH.

"To je ukupan dug koji se sakupljao nekoliko posljednjih godina i s pripadajućom kamatom, a najveći dužnici su javni sistemi i velika preduzeća po osnovu socijalnog osiguranja svojih uposlenika" kaže Adisa Muhić, glasnogovornik PU FBiH.

Pojašnjava da bi ovaj iznos mogao biti smanjen jer zavodi sa preduzećima- dužnicima potpisuju sporazume o izmirivanju dugova putem vraćanja u ratama ili djelomičnog otpisa.

Inače, PU FBiH je prošle godine prikupljala 3,1 milijardu KM poreza što je za 18 posto više nego 2006. godinu. Najveća povećanja poreskih prihoda zabilježena su u oblasti neporeznih prihoda i novčanih kazni, te poreza građana. Porezni inspektori u FBiH su tokom 2007. godine napravili 7.242 kontrole, a putem 21.920 rješenja za prinudnu naplatu naplaćeno je 65 miliona KM.

Zastupnik u Parlamentu FBiH Kerim Lučarević smatra da ovi podaci govore da Vlada FBiH nema kontrole nad unutrašnjim dugom.

"Ovaj dug stalno raste jer se uvećava za zatezne kamate. Prema podacima koje smo dobili kroz poslanička pitanja, od 527 preduzeća – dužnika, samo sedam je utuženo, a znamo da je već za dug iznad 10.000 KM propisana zatvorska kazna", kaže Lučarević.

Prema njegovom mišljenju, poreski organi u FBiH nemaju isti odnos prema javnim i privatnim firmama.