Nezavisne novine: SARAJEVO –Vijeće ministara BIH ugasit će Direkciju CIPS-a, a njene će poslove preuzeti buduća agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka.

Predviđeno je to zakonom o osnivanju ove agencije koje je protekle sedmice usvojilo Vijeće ministara BiH.

„Direkcija za implementaciju CIPS projekta praktično je radila na osnovu podzakonskog akta, a imala je niz problema u funkcionisanju. Mislimo da ćemo ovim zakonom sistemski urediti ovu oblast“, kazao je Aleksandar Obradović, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Buduća agencija imaće više nadležnosti od sadašnje Direkcije CIPS-a. Zakonom, koji će na jednoj od narednih sjednica razmatrati parlament BiH, predviđeno je da ova agencija bude nadležna za personalizaciju i tehničku obradu ličnih karata, ličnih karata za strance, vozačkih dozvola, putnih isprava, dokumenta za registraciju vozila te drugih identifikacijskih dokumenata.

„Agencija će voditi evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva, prebivališta i boravišta, izdatih ličnih karata za državljane BiH i strance, građanskih, službenih i diplomatskih pasoša, vozačkih dozvola, registraciju motornih vozila i dokumenata za registraciju vozila te evidenciju novčanih i prekršajnih kazni“ navodi se u ovom zakonu.

Agencija, čije će uspostavljanje uslijediti u narednih nekoliko mjeseci, preuzet će opremu i baze podataka CIPS-a. Također, planirano je da ova agencija ima nadležnosti za implementaciju evropskih standarda za sigurnosne elemente i biometriju u pasošima.

Sjedište agencije bit će u Banjaluci.