Usvajanje Zajedničke platforme – formalni osnov za početak implementacije mjera AP1

 

"Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Njena važnost ogleda se u tome što utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnov za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti i delegiranje i rad njihovih predstavnika u zajednička radna tijela za nadzor i implementaciju. Primjenjuje se u provođenju mjera AP1 koje su utvrđene kao zajedničke i individualne, i ima za cilj osiguranje provedbe tih mjera radi ostvarenja utvrđenih reformskih ciljeva u oblasti javne uprave u Bosni i Hercegovini.

"Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" prvi put je predstavljena na konferenciji o reformi javne uprave u Brčkom u oktobru 2006. godine. U procesu izrade bila je predmet konsultacija sa svim relevatnim partnerima na nivou Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH i RS te Brčko distrikta BiH. Nakon finalizacije dokumenta Zajedničke Platforme, isti je poslat na usvajanje i Vijeću ministara BiH, Vladi FBiH, Vladi RS i Brčko distriktu BiH.

Temeljni razlog za usvajanje Zajedničke Platforme predstavlja stvaranje političkih i operativnih uvjeta za provedbu reforme javne uprave, na način i u pravcu kako je definirano Strategijom reforme javne uprave u BiH i Akcionim Planom 1. Osim navedenog, reforma javne uprave predstavlja jedan od političkih kriterija ili uvjeta daljeg napretka BiH u procesu EU integracija. Nakon što je usvajanjem Strategije reforme javne uprave u BiH i Akcionog Plana 1 tokom 2006.godine učinjen iskorak u ovom pravcu, slijedeća faza odnosi se na implementaciju strateških opredjeljenja i mjera utvrđenih Akcionim Planom1.

Proces usvajanja dokumenta, koji je osnov za dalji rad na procesu reforme javne uprave u BiH, zvanično je zaključen njegovim usvajanjem na 13. sjednici Vijeća ministara BiH. Sve Vlade usvojile su Zajedničku Platformu i time obezbijedile neophodne uvjete za početak implementacije mjera AP1, a samim tim i procesa reforme. Ured koordinatora trenutno vodi aktivnosti na pripremi formalnog potpisivanja dokumenta Zajednicke Platforme od strane Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Premijera FBiH i RS te Gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

U nastavku navodimo datume usvajanja Zajedničke Platforme na svim nivoima vlasti u BiH.

Prijedlog Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen на 6. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 26.04.2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 23. redovnoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 10.05.2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 45. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 15. maja 2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 13. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odžanoj 07.06.2007. godine.

Principi na kojima je zasnovana Platforma definiraju osnovne okvire u provođenju reformskih mjera kao politička podrška, partnerski odnos svih nivoa vlasti i efikasnost, značaj očuvanja sistematičnog i koherentnog pristupa reformi javne uprave radi ostvarenja zajedničkih principa javne uprave. Istovremeno, stanje javne uprave na različitim nivoima vlasti, organizaciono, pravno i funkcionalno nije balansirano tako da početak zajedničkih aktivnosti na provođenju mjera AP1 ne treba usporiti bilo koji nivo u daljim reformskim zahvatima. Stoga je među temeljnim principima uvažen i faktor individualnog progresa i neupitno, poštivanje ustavnih okvira u sferi javne uprave.

Principi partnerstva, koherentnosti, efikasnosti i individualnog progresa te političke podrške praktično će se najaviti ali i neposredno potvrditi činom usvajanja predloženog dokumenta u istovjetnom tekstu od strane svih nivoa vlasti, posebno u segmentima AP1 gdje zajednički koordiniran pristup omogućava ispunjenje uvjeta koji proističu iz zahtjeva Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Dokument "Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini", prateću shemu kao i Zakljucke Vlada o usvajanju ovog dokumenta možete pronaći i download-ovati u kategoriji Dokumenti / Zajednička platforma