Broj projekta:  
Ime projekta: Program za razvoj političkih partija i parlamenta
Kratak opis: NDI pomaže opštinskim ograncima partija da unaprijede veze sa lokalnom zajednicom tako što pomaže pri identificiranju i promoviranju konkretnih političkih pitanja. NDI također pomaže nevladinim organizacijama u izgradnji veza sa političkim partijama i parlamentima, posebno onima koji predstavljaju žene i omladinu. Ovaj projekat radi na jačanju državnog i entitetskog parlamenta, pomaže poslaničkim klubovima i odborima da razviju veze sa biračkim tijelom i unaprijede svoju efikasnost. Program stažiranja studenata koji je NDI ranije administrirao uspješno je preuzet od strane BH Parlamenta uz nadzor od strane NDI.
Oblast projekta: Institucionalna komunikacija/Izrada politika
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: National Democratic Institute (NDI)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: maj 2003. – septembar 2007.
Ukupan budžet (€): 3,671,798.00 (USD 5,200,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo – Hamdije Ćemerlića 39, 387-33-702-300, www.usaid.ba