Broj projekta: IPA/2009/227-148 Budžetska godina: (IPA 2007)
Ime projekta: Podrška BH Vladi u procesu evropskih integracija i koordinacija pomoći zajednici – faza III
Kratak opis: Izgradnja kapaciteta Direkcije za evropske integracije BiH i njenih partnera (ministarstava sa državnog nivoa) u ispunjavanju njihovih zadataka i uloge u procesu evropskih integracija..
Oblast projekta: Izgradnja kapaciteta
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: EAST WEST CONSULTING SPRL
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 21. decembar 2009. – 17. januar 2012.
Ukupan budžet (€): 1.696.080,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (EUR): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
     
Kontakt osoba za donatora: Normela Hodžić-Zijadić, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700