Broj projekta: IPA/2010/241-216 Budžetska godina: (IPA 2008 dio II)
Ime projekta: Optička mreža sigurnosne kopije za sinhronizovanu digitalnu hijerarhiju SDH mreže.
Kratak opis: Jačanje Agencije za identifikacione dokumente, registraciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), raniji CIPS, kao centralne državne institucije u oblasti telekomunikacija i registracijskog menadžmenta. Projekt ima za cilj da implementira novu optičku mrežu sigurnosne kopije za SDH mrežu. Svrha usluge je da IDDEEA poveća dostupnost postojeće SDH mreže na nivou od 99.99% za postojeće i buduće korisnike SDH..
Oblast projekta: IDDEEA
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: LIREX BG LTD
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 27. maj 2010. – 6. septembar 2011.
Ukupan budžet (€): 315.700,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
 

2014 2015 2016
 
Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 700