Broj projekta: N/A
Ime projekta: Fond za reformu javne uprave
Kratak opis:

Cilj: Efektivan, profesionalan i odgovoran sistem javne uprave u BiH koji ispunjava standarde EU integracija

Svrha: Ojačan i harmoniziran kapacitet na državnom nivou za upravljanje reformama javne uprave na državnom i entitetskim nivoima vlasti u BiH

Oblast projekta: Izrada politika, javne finansije, upravljanje ljudskim resursima, upravni postupak, institucionalna komunikacija, informacione tehnologije
Donator: Odjeljenje za međunarodni razvoj UK (DFID)
Organizacija, izvođač, partner: Ured koordinatora za RJU/Fond za RJU
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: septembar 2008. – 31. decembar 2011.
Ukupan budžet (€): 2,500,000 (£ 2,100,000)
Budžet po godinama implementacije: 2007 2008 2009 2010
£ 750,000 £ 1,000,000 £ 350,000
Kontakt osoba za donatora: Anne MacLeod, šef projekta, Tina Ujevića 8, Sarajevo, tel:+387 33 282 238, e-mail:Anne.MacLeod@fco.gov.uk