Broj projekta: PEU SRE 000407
Ime projekta: Povećanje efikasnosti u upravljanju promjenama
Kratak opis:

Svrha: Podržati Agenciju za državnu službu BiH (ADS BiH) u olakšavanju primjene principa upravljanja promjenama širom državne službe u BiH.

Sažetak: Projekt je razvijen za grupu od 80 državnih službenika višeg i srednjeg menadžmenta koji će biti obučeni znanjima i vještinama da efikasno upravljaju promjenama. Ovo će uključiti grupne obuke (obuke u kombinaciji sa individualnim projektima promjena) i razvoj alata i online Internet bazirane obuke.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: University of the West of England u saradnji sa Agencijom za državnu službu
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: do 31. marta 2009. (12 mjeseci)
Ukupan budžet (€): 94,261.00 ( £79,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
    £79,000.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije, Tina Ujevića 8; tel: +387 33 28 22 00; e-mail:Richard.Jones5@fco.gov.uk