Broj projekta:  
Ime projekta: Jačanje upravljanja javnim rashodima u Bosni i Hercegovini (SPEM)
Kratak opis: Cilj projekta je poboljšanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja javnim rashodima, kao podrška ekonomskom razvoju i smanjenju siromaštva.
Svrha je postići ključne ciljeve uvođenjem integrisanog srednjeročnog procesa planiranja budžeta koji bi bio vođen politikom, kroz program ciljane tehničke pomoći i građenja kapaciteta. Projekat se radi sa Ministarstvom finansija i trezora Vijeća ministara, entitetskim ministarstvima finansija, pilot kantonima u Federaciji BiH, i Direkcijom za ekonomsko planiranje.
Oblast projekta: Javne finansije
Donator: Odsjek za međunarodni razvoj (DfID)
Organizacija, izvođač, partner: PKF
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: avgust 2004. – mart 2008.
Ukupan budžet (€): 4,048,926.40
Budžet po godinama implementacije: 2004 2005 2006 2007
       
Kontakt osoba za donatora: Ruvejda Aliefendić, koordinator ekonomske politike, Britanska ambasada, DfID, Petrakijina 11, e-mail:R-Aliefendic@dfid.gov.uk