Broj projekta: 01-07-73/09
Ime projekta: Obuka službenika za odnose sa javnošću
Kratak opis:

Opći cilj: Jačanje kapaciteta i standardiziranje praksi Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH za odnose s javnošću (PR).

Svrha projekta: Svrha ovog projekta je poboljšanje učinkovitosti korisnika projekta, upoznavanje službenika za informiranje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti. Standardiziranje prakse odnosa s javnošću, naročito za novouposlene službenike. Jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava, jačanje i izgradnja profesionalnih odnosa s (ne)vladinim PR službenicima.

Kratak opis: Projekt obuhvata pružanje usluga obuke korisnika u segmentu odnosa s javnošću, razvoj neophodnih priručnika i procedura, organizaciju studijskog putovanja u zemlju članicu EU i organizaciju PR konferencije vladinog i nevladinog sektora.

Oblast projekta: Institucionalna komunikacija
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Prime Communications d.o.o Banja Luka
Korisnik projekta: Direktni korisnici projekta su: zaposlenici Službe za informiranje Vijeća ministara BiH, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, Vlade Brčko distrikta BiH, službenici za odnose s javnošću ministarstva na državnom i entitetskim nivoima, službenici organa uprave u BiH koji nisu glasnogovornici, ali obavljaju poslove iz domena odnosa s javnošću, službenici agencija za državnu službu na državnom i entitetskim nivoima, Vlada Brčko distrikta BiH.
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Bosna i Hercegovina (uključujući entitete i Brčko distrikt BiH)
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 15. januar 2010. – 29. juni 2010 (5 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 109.646,05 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2009 2010 2011 2012
109.646,05
Kontakt osoba za projekat: Dejan Buha, Vrazova 9, Sarajevo; tel. 033-565-763, fax: 033-565-761, e-mail:dejan.buha@parco.gov.ba