U Sarajevu je u utorak, 16.4.2024. godine, održan sedmi sastanak Radne skupine za refomu javne uprave (PAR) između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Prvi dio sastanka bio je posvećen političkom dijalogu na visokom nivou. U uvodnom dijelu političkog dijaloga obratio se ministar pravde BiH Davor Bunoza, a sastankom je kopredsjedavao sekretar Ministarstva pravde BiH Željko Bogut.

S predstavnicima Evropske komisije razgovarano je o funkcionalnoj javnoj upravi, upravljanju javnim finansijama, izgradnji profesionalne državne službe i usklađivanju zakonodavstva o državnoj službi na različitim razinama vlasti. U dijelu sastanka na tehničkom razini razgovaralo se o provođenju Strategije i Akcijskog plana za refomu javne uprave u BiH, te o odgovornosti i upravljanju ljudskim potencijalima u državnoj službi. Dijalogom na tehničkoj razini kopredsjedavao je koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap.

Sa strane EU sastankom je kopredsjedavala Barbara Jesus – Gimeno iz Europske komisije. Neke od aktivnosti koje su vlasti u BiH realizovale, a koje su vezane za 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i preporuke Komisije, su usvajanje izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama na državnoj razini, uspostavljanje Koordinacijskog tijela za reformu javne uprave te usvajanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Evropskoj komisiji je, također, dostavljena i radna verzija Programa integrisanja BiH u EU. Evropska komisija očekuje da vlasti u BiH u narednom periodu u fokus stave izradu i usvajanje revidiranog Akcijskog plana za reformu javne uprave, veće finansijsko vlasništvo i održivost reforme javne uprave, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.