Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali su sastanak sa predstavnicima UNDP-a i Saveza općina i gradova FBiH, a razgovarano je o potencijalnoj suradnji na implementaciji projekta “E-novorođenče” u općinama i gradovima entitetu Federacija BiH. 

Razgovarano je o modalitetima implementacije projekta konkretno u Sarajevskoj županiji, koja je trenutno najzrelija županija u FBiH za implementaciju ovog projekta.

Predstavnici Ureda koordinatora upoznali su prisutne kolege s rezultatima projekta “E-novorođenče” koji je uspješno implementiran u Općini Centar, ukazavši na brojne prednosti koje pruža ovaj projekt. 

Predstavnici UNDP-a i Saveza općina i gradova FBiH iskazali su želju za suradnjom s Uredom koordinatora za RJU.