Vlada Republike Slovenije organizirat će u petak, 10. prosinca 2021. godine od 9.00 do 17.30 sati video konferenciju o e-upravi pod nazivom “Digitalna transformacija javnog sektora usmjerena na čovjeka”. Slovenija organizira ovu konferenciju u vrijeme predsjedavanja Vijećem EU.

Konferencija prati tradiciju brojnih događanja o e-uprave tokom prethodnih predsjedanja Vijećem EU. Govornici iz javne uprave, međunarodnih organizacija, poslovnih, akademskih i nevladinih organizacija predstavit će svoje inspirativne primjere dobre prakse, strategije, projekte i istraživanja.

Konferencija će omogućiti učesnicima da raspravljaju o aktualnim temama i održavaju kontakte sa stručnjacima iz drugih zemalja EU, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija.

Događaj će također omogućiti sudjelovanje zemalja Zapadnog Balkana.

Različiti paneli pokrivat će teme aktualnih pitanja EU-a, tema javne uprave, dizajna usluga, sukreacije, inovacija, e-demokracije, digitalnih vještina, poslovanja i gospodarstva.

Ovogodišnja konferencija stavit će naglasak na digitalnu transformaciju javnog sektora usmjerenu na čovjeka.

Registrirat se možete na ovom linku.