Ured koordinatora za reformu javne uprave, Institut za standardizaciju BiH, Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu upravu RS, Agencija za državnu službu FBiH uz potporu Programa jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira GIZ u ime Vlade SR Njemačke i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organiziraju poludnevnu online konferenciju “Upravljanje kvalitetom – građanin/korisnik u fokusu” s ciljem upoznavanja alata, modela i sustava upravljanja kvalitetom, mjerenja zadovoljstva korisnka i širenja svijesti o potrebi tranformacije javne uprave koja je orijentirana prema korisnicima i građanima.

Konferencija će biti održana 03.12.2020.godine.

Tokom konferencije koja će biti interaktivnog karaktera pokušat ćemo dati odgovore na pitanja:
– Zašto je važno mjeriti/istraživati zadovoljstvo korisnika/građana?
– Iskustvo Austrije u upravljanju kvalitetom u javnoj upravi?
– Gdje institucije mogu dobiti podršku na putu prema izvrsnosti u BiH?

Konferencija je participativnog karaktera uz učešće nekoliko međunarodnih govornika, a namijenjena je državnim službenicima na svim upravnim nivoima.

Na facebook profilu Ureda koordinatora za reformu javne uprave bit će osiguran direktan prijenos konferencije.

#Теме: odnosi s korisnicima javne uprave, svijest, promjena, kvalitet, uloga rukovodstva, zadovoljstvo uposlenika, zadovoljstvo korisnika, ISO, CAF, FUK, SIGMA, EU, inovacija, motivacija, izvrsnost, ReSPA, Austrija