Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH održan je danas u Briselu. Evropska komisija je pohvalila učestvovanje zemlje u programu Erasmus+ u kojem je BiH vodeća partnerska država u regiji. Ocijenjeno je kako učestvovanje u programu Kreativna Evropa ima progresivnu liniju od samog početka, a učesnici iz BiH su do polovine 2019. godine povukli oko 2,3 miliona eura kroz ovaj program Evropske unije. Komisija je istakla kako BiH treba povećati učešće aplikanata u dijelu koji se odnosi na kulturu. U programu Horizon 2020 BiH je povukla preko 6,1 miliona eura, sa prosječnom stopom uspješnosti većom od prosjeka EU.
Pozdravljene su aktivnosti institucija u BiH na polju učešća u međunarodnim standardiziranim testiranjima i statističkog izvještavanja u međunarodne svrhe, uključujući i prvo sudjelovanje BiH u PISA istraživanju. U oblastima obrazovanja, inovacija i istraživanja, između ostalih, prioriteti za BiH ostaju izrada strategije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koja će se baviti potrebama tržišta rada, te usvajanje strategije pametne specijalizacije.
Kao jedan od iskoraka bh. delegacija je navela upisivanje prvog subjekta u Registar ovjeritelja, čime je započeto izdavanje kvalificiranih potvrda za elektronski potpis. BiH treba usvojiti zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije u skladu s acquis-em, a među prioritetima u sektoru informacijskog društva i medija ostaju uvođenje broja za hitne slučajeve 112 u cijeloj zemlji, usvajanje strategije za cyber sigurnost i borbu protiv cyber kriminala i strategije za pristup širokopojasnoj mreži, te zakonodavstva u vezi elektronskih komunikacija i elektronskih medija.
U oblasti zapošljavanja i socijalne politike, između ostalih, prioriteti su usvajanje strategije zapošljavanja na nivou Federacije BiH i izrada cjelodržavne strategije zapošljavanja u BiH.

4. sastankom Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku u ime Evropske komisije kopredsjedavao je Alberto Cammarata iz DG NEAR-a, a u ime BiH Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Predstavnici EU i BiH su, između ostalog, razmijenili informacije o provedbi SSP-a i preporuka Komisije u oblastima obrazovanja i obuke, informacijskog društva i medija, istraživanja i inovacija, te zapošljavanja i socijalne politike. (Izvor: Direkcija za evropske integracije)