U organizaciji „UN Odjeljenja za ekonomiju i društvo“ u glavnom gradu Azerbejdžana, Bakuu se od 24. do 26. juna 2019. godine održava „UN Forum javnih službenika“.

Ovogodišnji događaj će se fokusirati na temu  „dostizanje održivih ciljeva razvoja kroz efektivno pružanja usluga, inovativnu transformaciju i odgovornost institucija”. Poseban akcenat na Forumu bit će kako transformirati javne institucije da implementiraju „2030 Agendu za održivi razvoj“.

Tokom tri dana održavanja, međuranodni učesnici će moći da razgovaraju o bitnim problemima i trendovima, dobrim praksama, kao i strategijama i pristupima za inovacijama u javnoj upravi. Također, na Forumu će biti dodijeljena nagrada za inovacije u javnoj upravi za 2019. godinu.

Posebna panel diskusija bit će posvećena našem regionu, i to na temu „Povezivanje pružanja usluga,  upravljanja kvalitetom i uloga liderstva: iskusta i naučene lekcije“. Na Forumu će učestvovati i delegacija iz Bosne i Hercegovine.