Kako bi ispitali u kojoj mjeri zadovoljavamo Vaše potrebe za podacima i informacijama kojima raspolažemo te kakav je kvalitet istih, Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi anketu o zadovoljstvu korisnika informacijama.
Podaci koje dobijemo praćenjem i mjerenjem omogućit će nam da bolje razumijemo Vaše potrebe ali i da unaprijedimo naš rad.  Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da biste popunili obrazac ankete na ovom linku.

Anketu možete popuniti najkasnije do 20.08.2017.

Unaprijed vam se zahvaljujemo.