Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Banjoj Luci dali su saglasni na finalni izvještaj projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Članovi UO FRJU ocijenili su da je ovo jedan od projekata iz oblasti reforme javne uprave koji je u potpunosti zadovoljio zahtjeve krajnjih korisnika. Dodatno su, jednoglasno, ocijenili da je 86 službenika, koji su pohađali IT obuke, spremno za uvođenje elektronske uprave u BiH.

„Ovaj projekat doprinosi pripremi uprave u BiH za uvođenju elektronskih servisa, odnosno podršci u implementaciji budućih projekata iz IT oblasti“, istakla je Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave Federacije BiH.

Cilj projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ bio je unapređenje vještina i znanja IT službenika u javnoj upravi kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucija.

U izlaznoj strategiji projekta preporučena je obaveza obnove certifikata, a što bi motivisalo korisnike projekta da i nakon programa obuke nastave sa razvojem svojih znanja i vještina u cilju obnove stečenih certifikata. Također, preporučene su i dodatne edukacije za napredne specijalističke nivoe ITIL i PRINCE2 , a kako bi se u potpunosti ostvarili ciljevi iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave.

Članovi UO FRJU dali su saglasnost za dodjelu ugovora za projekat „Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“. Projekat je zajednički za dva nivoa vlasti i to za Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH.

Data je saglasnost i na dodjelu ugovora za projekat „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“. Projekat, proistekao iz potreba nadležnih agencija za državnu sužbu/upravu u BiH, FBiH, i RS te Pododjeljenje za ljudske resurse BD BiH, podrazumijeva razvoj ukupno 20 elektronskih obuka za državne službenike sa ova četiri upravna nivoa. Projekat treba biti realiziran za 12 mjeseci, od momenta potpisivanja ugovora za njegovu implementaciju.

Članovi UO FRJU jednoglasno su prihvatili prijedlog za dodjelu ugovora za projekat „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“.

Projekat je zajednički za četiri upravna nivoa vlasti. Rezultati koji bi trebali biti ostvareni kroz implementaciju odnose se, između ostalog, na pojednostavljen i poboljšan proces pokretanja konkursne procedure posmatran kroz vrijeme provođenja, kvalitetnu procjenu prioritetnih kompetencija i aktivniju upotrebu savremenih metoda regrutovanja kandidata ali i na unaprijeđenje metodologije za provođenje aktivnosti selekcije i izbora kandidata te obuku članova komisije za izbor kandidata.

Data je saglasnost i na izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016. godinu.