Na sjednici održanoj 11. novembra, Vijeće ministara usvojilo je prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juske za uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, čije je formiranje predviđeno Zakonom o elektronskom potpisu još 2006. godine.

Zašto je važna vijest da će se ovaj Ured najzad formirati? Važno je jer se na ovaj način otvara put ka uspostavljanju elektronskih usluga u BiH, tj. olakšavanju komunikacije između građana i institucija. Naime, Ured nakon formiranja treba da izradi Pravilnik o primjeni elektronskog potpisa. Kada i Pravilnik bude usvojen, najzad će se steći uslovi za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu, tako da će građani biti u prilici da imaju svoj priznati online digitalni potpis, koji će im omogućiti da određeni broj administrativnih procedura (vađenje dokumenata, prijave poreza i sl.) završavaju online, bez čekanja na šalterima.

Pitali smo Adisa Muhovića, iz Centra za politike i upravljanje, organizacije koja već duže vrijeme zagovara punu implementaciju Zakona o elektronskom potpisu, zašto se kasni čak deceniju sa ovim važnim reformama: „Rekao bih da je ovaj Zakon bio žrtva fatalne kombinacije nedostatka političke volje i nedovoljnog davanja pažnje ovom problemu od strane medija i civilnog društva. Od trenutka kada je e-potpis ponovno vraćen u fokus javnosti, proces je otkočen.”

A sada, kada postoji deklarativna volja za implementacijom Zakona, da li možemo očekivati da će ubrzo uslijediti i donošenje Pravilnika? Adis komentariše: “Moram podsjetiti da je kabinet prethodnog ministra Matanovića u posljednjem kvartalu prošle godine napravio plan po kojem će se Zakon implementirati. U međuvremenu se sastav Vijeća ministara promijenio. Prošlo je skoro godinu dana od kada je na 34. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 9. decembra 2015. godine, uz prihvaćenu korekciju, data saglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, s dodatnim prijedlogom opisa poslova radnih mjesta koji se odnose na Ured za nadzor i akreditaciju pri Ministarstvu komunikacija i prometa. To je bio treći od pet koraka koji je tada dogovoreni plan podrazumijevao. Četvrti korak je uslijedio, kao što vidimo, skoro godinu dana kasnije.

Bez obzira na činjenicu da se nakon rekompozicije vlasti suviše čekalo za nastavak procesa, ohrabrujuće je da ministar Jusko nastavlja tim putem, te se nadam da se na zadnji korak, a to je donošenje Pravilnika o primjeni elektronskog potpisa, neće čekati dugo. Vijeće ministara, a posebno ministar Jusko, sada trebaju insistirati na brzom donošenju Pravilnika i nedvosmisleno pokazati da politička volja za provođenje reformi nije upitna. Puna implementacija postojećeg Zakona je imperativ. Tek potom slijedi veliki izazov, jer treba započeti proces usklađivanja Zakona o elektronskom potpisu iz 2006. godine sa EU direktivama koje su u međuvremenu donesene.” (Izvor:Reforma.ba)