Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Adis Pobrić, ovlašteni predstavnik firme KING ICT potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“.

Ovo je sedmi projekat iz oblasti reforme javne uprave čija je realizacija počela u ovoj godini.

„Uvođenje elektronskih servisa i primjena istih olakšat će svakodnevni život građanima i poslovnim subjektima, ali i zaposlenima u javnoj upravi.  Potpuna implementacija projekta dovest će do toga da će građani i pravna lica moći da podnose elektronski zahtjeve za ostvarivanje usluga koje pruža Institut za mjeriteljstvo BiH, odnosno da dodaju elektronske priloge, da izvrše elektronsko plaćanje, da dobiju termin za realizaciju usluge, da dobiju informaciju o statusu predmeta, i da dobiju tražene certifikate, rješenja i sl. elektronski“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.  

On je dodao da se usluga za nivo Federacije BiH odnosi na oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

„Na nivou Republike Srpske radi se o elektronskoj usluzi dobivanja digitalizovanog zemljišnoknjižnog uloška. Za nivo Brčko distrikta BiH riječ je o elektronskoj usluzi zapošljavanja u javnoj upravi BD BiH, odnosno usluzi za građane koji žele da se prijave na konkurs za popunjavanje radnog mjesta u javnoj upravi BD BiH“, rekao je koordinator za reformu javne uprave. Prema njegovim riječima, implementacijom ovih pilot online usluga građani i poslovni subekti će imati direktne koristi od projekta, jer će im te usluge biti dostupne u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, nezavisno o polu, dobi, obrazovanju i sl.  

Adis Pobrić, ovlašteni predstavnik konzorcija firmi „KING ICT d.o.o. Sarajevo, Lanaco d.o.o. Banja Luka i Lirex BG Ltd, Sofija, Bugarska“  izrazio je zadovoljstvo što je upravo ovaj konzorciji nosilac projekta.

„Imamo potrebno iskustvo i reference za ovaj posao jer smo i ranije implementirali slične projekte u BiH i regiji. U saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i samim korisnicima projekta očekujemo uspješnu implementaciju“, rekao je Pobrić.

Korisnici ovog projekta su:  Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade, IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Agencija za informaciono društvo RS, Sektori za  IT pri Generalnim sekretarijatima Vlada FBiH i RS, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Pododjeljenje za informatiku Vlade Brčko distrikta BiH.

Vrijednost projekta iznosi 1.320.930,00 KM sa PDV-om, a novac za implementaciju projekta obezbjeđen je iz Fonda za reformu javne uprave. Projekat će biti realiziran u narednih godinu dana.

(Foto:O.Begović, Srna)