Uvaženi čitaoci i čitateljke,

Sa zadovoljstvom vam predstavljam prvo izdanje elektronskog biltena Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave.  

Na ovaj, novi, način komunikacije smo se odlučili iz dva razloga: naše opredjeljenosti za nastavak razgovora o reformi javne uprave i opredjeljenosti za unaprjeđenje transparentnosti I odgovornosti našeg rada.

Javna uprava koja dobro funkcioniše je neophodna za demokratsko upravljanje. Proces reforme javne uprave vodi prema povećanoj transparentnosti, odgovornosti i djelotvornosti organa vlasti, ali i osiguranju većeg fokusa na potrebe građana i privrednih subjekata. Također, adekvatno vođena i profesionalna državna služba, bolje planiranje i koordinacija politika, pouzdane administrativne procedure i unaprijeđeno finansijsko upravljanje u javnom sektoru, od presudnog su značaja  za kvalitet i dinamiku EU integracija, ali i opšti napredak.  

Reforma javne uprave izričito je naglašena u mnogim međunarodnim dokumentima koje je BiH preuzela, kao što je to na primjer Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a njeno provođenje dodatno je potvrđeno i Reformskom agendom. Kroz ovaj dokument vlasti su se, između ostalog, obavezale i na izradu novog strateškog okvira za reformu javne uprave. Savjet ministara BiH povjerio je ovaj posao Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave.  U proteklom periodu održali smo niz radionica na kojima smo sa predstavnicima koordinacijske strukture razgovarali o budućim aktivnostima i formiranju radnih grupa za izradu strateških dokumenata.  Naš plan je da o novoj strategiji, provodeći javne konsultacije, razgovaramo i sa predstavnicima civilnog sektora, akademske zajednice i medija te  predstavnicima medjunarodne zajednice koja pomaže i podržava provodjenje reformskih procesa. Stoga, želimo da naši partneri i ona ovaj način budu informisani o svim aktivnostima.  Naša vizija je uprava koja će raditi u najboljem interesu bh. građana. Bit će potrebno napraviti iskorake prema uklanjanju administrativnih barijera koje nisu u funkciji efikasnosti, te opterećavaju poslovne subjekte ali i građane. Da bismo to ostvarili,  provođenje reforme javne uprave se mora ubrzati, a rezultati urađenog postati dosta vidljiviji. To neće biti moguće bez uključivanja svih segmenata društva. Reforme se moraju provoditi integralno, a političke stranke i sve odgovorne institucije moraju konačno preuzeti vlasništvo nad cijelim procesom.

Drugi razlog je što se u svom radu rukovodim principima transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti. To su važni elementi dobrog upravljanja. Također, zalažem se za proaktivnu transparentnost objave podataka na službenim web stranicama institucija jer bh. građani imaju pravo da traže informacije i da znaju. Svi dokumentni prema standardima transparentnosti biće dostupni javnosti, a vas pozivam da i dalje koristite informacije sa naše web stranice www.parco.gov.ba  koja će uskoro biti redizajnirana i dodatno  prilagođena korisnicima naših usluga.    

Duboko sam uvjeren da će ćete u ovom i narednim biltenima naći korisne informacije te da će vaše učešće, stavovi i mišljenja koja nam možete ponuditi predstavljati dodanu vrijednost procesu reforme javne uprave i garantovati uspjeh u njenoj implementaciji.  

Takođe, želim izraziti posebnu zahvalnost njemačkom GIZ-u za podršku koju nam je pružio u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH prilikom kreiranja ovog prvog broja elektronskog biltena.

Doc.dr. Dragan Ćuzulan

Koordinator za reformu javne uprave