Sastanak članova međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem bit će održan na Jahorini 21. i 22. marta ove godine.

Članovi grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji provodi njemački GIZ-a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave na sastanku će razgovarati o aktuelnim i predstojećim aktivnostima iz oblasti komunikacija. Jedna od aktivnosti je i izrada profila komunikatora u javnoj upravi. Drugi dan sastanka bit će posvećen temama iz oblasti upravljanja znanjem.