U Sarajevu je danas održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“ koju su organizovali Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA).

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je reforma javne uprave jedan od ključnih kriterijuma u procesu evropskih integracija te da se „BiH godinama susreće sa izazovom da uredi vlastito društvo kako bi vratila povjerenje građana u rad javne uprave, a poštujući načela jednakosti, pravednosti, solidarnosti, zakonitosti, ekonomičnosti i efikasnosti.

"Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom neće riješiti sve naše probleme u javnoj upravi, ali će podići stepen odgovornosti, a uslov tome je i promjena svijesti o uslugama uprave i orijentacija prema korisnicima", kazao je Šarović i dodao da je Vijeće ministara BiH podržalo aktivnosti koje vodi Ured koordinatora u ovom procesu.

Koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan kazao je da modernizacija javne uprave koja se provodi u BiH zahtijeva i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u javnom sektoru, te da je Uredu koordinatora data uloga da promoviše upotrebu instrumenata upravljanja cjelovitim kvalitetom, razvije potrebne obuke, nudi potrebne informacije i funkcioniše kao centralna tačka ove inicijative.

"Upravljanje cjelovitim kvalitetom predstavlja moderan pristup praćenju i unapređenju uspješnosti organizacija", kazao je Ćuzulan.

Program menadžer Programa jačanja javnih institucija u BiH Rajnhard Luke istakao je da je konferencija organizovana u cilju podizanja svijesti o značaju uvođenja upravljanja kvalitetom kao pokretačke snage za unapređenje javne usluge.

"Uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom u javne institucije ima za cilj unapređenje efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta usluga građanima i drugim akterima", izjavio je Luke i dodao da Program jačanja javnih institucija provodi koji Njemačko društvo za međunarodnu saradnju provodi u ime njemačke Vlade, zajedno sa Uredom koordinatora , doprinosi daljem ekonomskom i socijalnom razvoju i promoviše proces integracije BiH u EU podržavajući uspješnu provedbu Stretegije reforme javne uprave.

Na konferenciji je potpisan i Memorandum o razumijevanja za uspostavljanje saradnje u oblasti upravljanja kvalitetom između Ureda koordinatora, Instituta za standardizaciju BiH i GIZ-a.

O upravljanja kvalitetom u javnom sektoru kroz Zajednički okvir za procjenu (CAF Model) govorili su Patrick Steas i Nick Thijs iz Evropskog instituta za javnu upravu, Goran Paštrović, menadžer Programa ReSPA  govorio je o ulozi Regionalne škole za javnu upravu (ReSPa) u upravljanju kvalitetom, a sektorska menadžerica Upravne jedinice Krško Nina Hadžimulić prezentirala je aktivnosti na upravljanju kvalitetom u Upravnoj jedinici Krško.  Pored Aleksandra Karišika, šefa Operativne jedinice u Uredu koordinatora koji je govorio o aktivnostima Ureda u ovom procesu sa učesnicima konferencije svoja iskustva podijelio je i Bojan Golić iz Agencije za državnu službu BiH, a o standardu ISO 9001 govorio je Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju BiH.

Konferencija je organizirana za institucije na nivou BiH te ostale partnere Ureda koordinatora u procesu reforme javne uprave.