Jedan od zadataka koje su vlasti u BiH preuzele usvajanjem reformske agende, koja bi tebalo da otkoči naš put ka članstvu u Evropskoj uniji je i reforma javne uprave.

Vlada Federacije BiH je u taj proces krenula donošenjem Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi.

Cilj je, kako je obrazloženo, da državna služba bude racionalnija, efikasnija i ekspeditivnija. Hoće li ovaj zakon to i omogućiti? U Transparensiju kažu da neće. Prilog BHRT pogledajte ovdje.