Vijeće ministara BiH na danas održanoj sjednici razmatralo je i usvojilo Godišnje izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2014. godinu.

U izvješću, između ostalog, stoji da je Ured koordinatora tokom prošle godine pripremao dalje pravce razvoja reforme.

U saradnji sa projektom tehničke pomoći koji je finansirala Delegacija Europske unije u BiH iz IPA programa pripremljen je dokument „Reforma javne uprave: Put naprijed“, koji predviđa dalju reformu općih upravnih kapaciteta i reformu upravnih usluga u različitim oblastima politika. Dokument predlaže dovršetak aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana 1.

Cjelokupan izvještaj možete pogledati ovdje.