Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Polugodišnje izvješće o napretku za praćenje provođenja Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Ovim Izvješćem obuhvaćen je period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, odnosno opisane su sve evidentirane promjene po pitanju realizacije ciljeva iz Revidiranog akcijskog plana 1 koje su se desile u pomenutom periodu, a odnose se na ciljeve jednokratnog i kontinuiranog karaktera.

Kako je navedeno u Izvješću, gledajući cjelokupan Revidirani Akcijski plan 1 do sada je, u prosjeku, evidentirana realizacija 51 posto ciljeva iz RAP1, a za realizaciju je bilo planirano 80 posto ciljeva.

Polugodišnje izvješće možete preuzeti ovdje.