Treći sastanak Upravnog odbora projekta "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora" (IPA 2011) bit će održan 28. maja 2014. godine u prostorijama Agencije za državnu upravu RS, sa početkom u 12 sati.  Na sastanku će biti prezeniran Prvi šestomjesečni izvještaj projekta, koji bi zvanično i trebao biti usvojen.