Prva faza projekta "Uspostavljanje BH portala”, koji implementira Ured koordinatora za reformu javne uprave, a u saradnji sa Odsjekom za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i e-vladu Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, prezentirana je danas u Sarajevu.

Preko portala će elektronske informacije biti dostupne po konceptu „sve na jednom mjestu“.  Na ovaj način građani i poslovni subjekti, po prvi put u BiH, će na jednom mjestu imati informacije o uslugama koje pružaju državne institucije. Kroz projekat je identifikovano 227 takvih usluga.  

“Građani će na jednom mjestu imati jasan uvid u to koje sve usluge državne institucije pružaju građanima i poslovnim subjektima. Prva faza predvidjela je samo informaciju o uslugama koje pružaju državne institucije i preuzimanje obrasca, a u narednoj fazi predviđeno je podizanje elektronske usluge na veći nivo. Međutim, ona će zavisiti od realizacije projekata kao što su zajednički e-servisi i  javni registri ali i od usvajanja pojedinih zakonskih i podzakonskih rješenja“, izjavila je medijima Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave i dodala da ćemo „spajanjem ovih svih projekata i vođenjem koordinacije moći do kraja 2014. imati i prvu uslugu elektronskim putem kod državnih institucija“.

“Građani će moći da provjere koji nivo usluge mogu da ostvare kod državnih organa, kako doći do te usluge, koja sve dokumenta moraju da podnesu da bi se ta usluga ostvarila.  Zatim, mogu da preuzmu elektronski obrazac za podnošenje zahtjeva, dok će u narednoj fazi moći i elektronskim putem da podnesu zahtjev i izvrše plaćanje usluge i dobiju svoju uslugu isporučenu na kućnu adresu“, kazala je Borovac i naglasila da je ovo osnov za dalji rad i uspostavu elektronske uprave u komunikaciji građana sa javnom upravom u BiH.

“Cijenimo da će ovi projekti doprinijeti većem zadovoljstvu i korisnika, kako građana tako i poslovnih subjekata, i da ćemo se na taj način približiti standardima koje imaju evropske zemlje kada je u pitanju pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima putem elektronske komunikacije.  Također, ovo će uticati i na veću funkcionalnost organa uprave BiH“, kazala je državna koordinatorica.

Obraćajući se predstavnicima državnih institucija koji su prisustvovali prezentaciji prve faze Borovac je istakla da bez saradnje institucija u ovom poslu neće biti omogućeno funkcionisanje ovakvog portala jer je predviđeno da institucije preuzmu obavezu ažuriranja informacija.

U Republici Srpskoj uspostavljen je sličan portal, a u narednom periodu očekuje se uspostava portala u Federaciji BiH i Distriktu Brčkom.  

Inače, uspostavljanje BH portala jedna je od mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Podršku projektu pružilo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ.