Sastanak Savjetodavnog odbora Programa jačanja javnih institucija (SPI) bit će održan 21.02. 2013. godine s početkom u 11 sati u hotelu Bristol.

Dnevni red:

1.    Uvodne riječi/dobrodošlica novim partnerskom institucijama uključenim u Program

2.    Zajednička informacija o napretku institucija kao i o glavnim implementiranim aktivnostima (izvor: operativni plan usaglašen sa institucijama i GIZ-SPI)

3.    Praćenje planova u međuinstitucionalnoj saradnji međuinstitucionalnoj saradnji (u oblasti menadžmenta ljudskih resursa/menadžmenta kvaliteta, eksterna komunikacija, procedure javne nabavke, ravnopravnosti spolova, statistike )

4.    Informacija o nastavku trenutne faze Programa do kraja 2013. godine i o narednom izvještaju napretka

5.    Razno.