Državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac danas je posjetila Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije gdje je sa direktorom Agencije Seadom Lisakom razgovarala o zajedničkom angažmanu i međusobnoj suradnji u provedbi Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.).

Na sastanku je, između ostaloga, razgovarano o načinima moderniziranja javne uprave, unaprijeđenju sustava pristupa informacijama u BiH i educiranju javnosti o opasnostima koje nosi korupcija, pojednostavljivanju administrativnih procedura u institucijama u BiH, donošenju programa obuke za prevenciju i borbu protiv korupcije, ali i drugim mjerama koje bi doprinijele spriječavanju korupcije u BiH.  

Borovac je informirala Lisaka o aktivnostima koje, kada je riječ o oblasti prevencije korupcije, trenutno provodi Ured koordinatora za refomu javne uprave, te je ocijenjeno da u akcionim planovima koje provode ove dvije institucije ima veliki broj podudarnih mjera koje mogu biti zajednički realizirane.

Lisak i Borovac su zaključili da bi na taj način efikasnost provedbe zadataka iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) i Revidiranog akcijskog plana za reformu javne uprave bila znatno veća, te da bi za realiziranje predviđenih mjera bilo potrošeno znatno manje vremena i novca.

Na koncu je dogovoreno da će Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u narednom periodu uspostaviti kontakt sa Uredom ombdusmena za ljudska prava u BiH i Agencijom za državnu službu kako bi što prije realizirali dogovoreno i time sustigli dio propuštenih zadataka predviđenih Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu potiv korupcije (2009.-2014.).