Njemačka će podržati BiH sa 54 miliona eura, dogovoreno je tokom međuvladinih pregovora koji su održani u Sarajevu.

Njemačka delegacija je taj iznos odobrila juče, a težišta bilateralne tehničke i finansijske saradnje su unapređenje javne uprave i demokratije, kao i infrastrukture u oblasti obnovljivih energija, saopšteno je danas iz Ambasade Njemačke u Sarajevu.

Projekte će realizovati njemačko Društvo za međunarodnu saradnju GIZ kao i njemački Kreditni zavod za obnovu. Obje organizacije imaju svoje kancelarije u BiH.

Njemačka ambasadorka u BiH Marija Ulrike Knoc rekla je da je cilj razvojno-političke saradnje sa BiH upravo njen put ka EU.

"BiH može uspješno preći put ka Evropi samo ako ispuni sve potrebne reforme na tom putu", rekla je njemačka ambasadorka.

Protokol pregovora sa njemačke strane potpisao je rukovodilac delegacije Leo Krojc iz njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, dok je šef delegacije iz BiH bio pomoćnik ministra u Ministarstvu inostranih poslova BiH Branimir Mandić.

Predstavnici vlada Republike Srpske i Federacije BiH takođe su potpisali memorandum.